Onze privacyverklaring kan u via deze link downloaden.

Privacyverklaring De GevelBitjes Stichting “De GevelBitjes” hanteert het volgende privacy beleid met betrekking tot het gebruik van zijn website www.gevelbitjes.nl en de ledenadministratie. De Stichting “De Gevel Bitjes” voldoet hiermee aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Algemeen Stichting “De Gevel Bitjes” (de Gevelbitjes) heeft de rechtspersoon stichting en is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 814399988.

Ledenadministratie De Gevelbitjes legt persoonsgegevens vast van leden en zakelijke relaties. Deze gegevens zijn: naam, voornamen, adres, telefoonnummers, geboortedatum, geslacht, bankrekeningnummer en emailadres. Deze gegevens worden gebruikt voor communicatie met de leden en zakelijke relaties, zoals voor het sturen van rekeningen ten behoeve van de contributie. Deze gegevens worden niet met derden gedeeld. De gegevens in de ledenadministratie worden bewaard zolang het lidmaatschap of de zakelijke relatie duurt. Bij opzegging worden alle gegevens gewist. De ledenadministratie wordt gevoerd door de secretaris. De penningmeester gebruikt de ledenadministratie voor het innen van de contributie. Het bestuur heeft inzage. Geledingen van de Gevelbitjes kunnen via het bestuur zo nodig inzage krijgen. De gegevens worden bewaard in het ledenadministratieprogramma.

Contacten Mondeling, telefonisch, e-mail, social media, post.
Beheer contacten Het beheer wordt uitgevoerd door de secretaris. Echter, zowel de voorzitter, penningmeester en overige bestuursleden hebben ook (gedeeltelijk) de beschikking over betreffende gegevens teneinde een direct contact te kunnen onderhouden.
Periode van beheer van de gegevens Gevelbitjes verwerkt en bewaart de persoonsgegevens gedurende de duur van het lidmaatschap en tot maximaal één jaar na afloop van dit lidmaatschap. Na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal Gevelbitjes de persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren.

Inzage, correctie en recht van verzet Indien wij gegevens van je verwerken, dan heb je de mogelijkheid jouw persoonlijke gegevens in te zien of te wijzigen of ons te verzoeken gegevens te verwijderen. Een verzoek daartoe kun je indienen door een e-mail te sturen of ons te bellen.

Vragen of klachten Mocht je een vraag of klacht hebben over de wijze waarop de Gebelbitjes jouw gegevens verwerkt of over deze Privacyverklaring, stuur dan een email naar info@arnhemseuitdaging.nl.

de Gevelbitjes
Groningensingel 100
6835GL Arnhem

NB: Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. We raden je daarom aan om de Privacyverklaring regelmatig na te lezen op wijzigingen.

Arnhem, juni 2019