Naam van de instelling: Stg. De Gevel Bitjes RSIN 81439998 ANBI nummer 66754 Contactgegevens Bert Veen
Bosboomstraat 7
6813 KB Arnhem
tel: 06 - 44768081
De bestuurderssamenstelling Voorzitter: dhr. B. Veen
Secretaris: mevr. M. Veen
Penningmeester: mevr. A.H. Hageman
Beleidsplan: Via flyers en media aandacht vragen voor de activiteiten van de stichting en bij aanmelding per deelnemer een activiteitenplan opzetten afhankelijk van zijn of haar beperking.
Beloningsbeleid Geen. Uitsluitend op basis van vrijwilligheid Doelstelling van de ANBI De stichting heeft tot doel om mensen met een verstandelijke beperking:
  • te leren omgaan met een computer
  • deze vaardigheden te continueren en uit te breiden
  • in staat te stellen om sociale contacten te leggen met medecursisten
Verslag van de uitgeoefende activiteiten
  • Uitleggen basishandelingen op een computer
  • Elementaire kennis laten opdoen van Internet
  • Basiskennis bijbrengen van tekstverwerking
  • Uitleg geven bij het spelen van spellen op de computer
Verantwoording 2018
Omschrijving Post
01 Administratie -103,92
08 Diversen -641,89
09 Contributie 1.455,90
12 Kosten ADSL/Internet -396,18
13 Kosten Rabo bank -140,14

Totaal 173,77